03 Ekim 2011 tarihinde eğitim-öğretime  başlamış Ankara’nın farklı semtlerinde eğitime açılmıştır. 2019 itibari ile 15 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 24 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Çift Ana Dal Programları

·         Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvuru formu ve transkript ile başvurur.

·         Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurullarının onayı ile kesinleşir.

·         Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir. Ancak yandal programına kayıtlı öğrencilerden, anadal ve yandal programında genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olanlar, dönem sayısına bakılmaksızın izlemekte oldukları yandal programını veren bölümün ilgili çift anadal programına başvuru yapabilir.

·         Başvurulan döneme kadar  anadal programında alınan tüm kredili derslerden geçer not alınmış olunmalıdır. 

·         Genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmalıdır.

·         Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’ de bulunulmalıdır.

·         Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.

   Yan Dal Programları

·         Yandal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvuru formu ve transkript ile başvurur.

·         Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

·         Öğrenci, kontenjan ilan edilmiş olan yan dal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

·         Başvurulan döneme kadar  anadal programında alınan tüm kredili derslerden geçer not alınmış olunmalıdır. 

·         Genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 olması gerekir. Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Sonbahar dönemi başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın özelliklerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri önerilir.

Üniversiteye ait yurt hizmeti bulunmamaktadır.

Yerleşkeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunu olacak öğrenciler devlet kurumlarında ve özel sektörlerde aktif olarak çalışmaktadır.