Merhaba UniPath’li,

  Bu yazımızda sizlerle Atılım Üniversitesini tanıyacağız. Atılım Üniversitesi Atılım Vakfı tarafından 15 Temmuz 1997’de kurulmuş, Ankara’da bulunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, özellikle bünyesinde bulundurduğu Pilotaj bölümü ile öne çıkmaktadır. Ayrıca  Atılım Üniversitesi, Times Higher Education (THE) dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer almaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Matematik

Psikoloji Bölümü

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Grafik Tasarım

Güzel Sanatlar Ortak Dersleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarımı

Hukuk Fakültesi

İşletme Fakültesi

Halka İlişkiler ve Reklamcılık

İktisat

İktisat (İngilizce)

İşletme

İşletme(İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Fizik Grubu

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Tıp Fakültesi

ÖSYM Yerleştirme Bursu

Yatay Geçiş Bursu

Akademik Başarı Bursu

Spor Bursu

Teşvik Bursu

Atılım Üniversitesi Mensup Bursu

Şehit Bursu

Kardeş Bursu

Öğretim Elemanı Bursu

 

Her burs hakkındaki ayrıntılı bilgi -> http://uniaday.atilim.edu.tr/pages/29/burs-yonetmeligi

Üniversitenin Mühendislik Fakültemizdeki 13 programın 8’inde MÜDEK, Fen Edebiyat Fakültemizin dört programının 3’ünde FEDEK,  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültemizde MiAK, İşletme Fakültemizde TURAK ve Yabancı diller Yüksekokulumuzda 1 PEARSON akreditasyonu bulunuyor. Daha ayrıntılı bilgi için →  https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/2954/akreditasyonlarimiz

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Öğrencilerin programa başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar kendi lisans programındaki almış olduğu kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de bulunması gerekir. Anadal programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler

 

YANDAL PROGRAMLARI

  ğrencilerin yandal programına başvurduğu sırada genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve başvurdukları yarıyıla kadar aldıkları lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

 • Yönerge için:

https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Yandal_yonergesi%2014_03_2017%20g%C3%BCn%20ve%2003%20say%C4%B1l%C4%B1(1).pdf

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL KONTEJYANLARI

https://www.atilim.edu.tr/files/Ogrenci%20Isleri/yataygecis/kurumici/2018-2019%20G%C3%BCz%20%C3%87ift%20anadal%20Yandal%20Kontenjanlar%C4%B1.pdf

  Programa dahil olmak isteyen birinci sınıf öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

ANLAMALI ÜNİVERSİTELER

Bulgaristan

 • Konstantin Preslavsky University of Shumen


Çekya

 • University of Ostrava Faculty of Science
 • University of Pardubice
 • University of Ostrava
 • University of Hradec Kralove
 • Technical University of Liberec

Silesian University In Opava

Danimarka

 • Roskilde Universitet International Team


Finlandiya

 • Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu
 • Tampere University Of Technology


Fransa

 • L’Ecole de design Nantes Atlantique
 • Universite de Technologie de Compiegne
 • Universite Rennes 2


Almanya

 • Universitat Mannheim
 • Freidrich-Alexander-Universitat Ertangen- Nürnberg
 • Ludwigshafen University of Applied Science


Yunanistan

 • University of Piraeus
 • Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
 • National Technical University of Athens
 • LiUniversity of Piraeus


İtalya

 • Niccolo Cusano University Distance Learning
 • Politecnico di Bari
 • Universita degli Studi di Foggia
 • University of Calabria
 • University of Foggia
 • University of Salerno


Letonya

Ventspils University College

Malta

University of Malta

Hollanda

 • NHTV Breda University of Applied Sciences
 • Stenden University of Applied Sciences
 • Breda University of Applied Sciences


Polonya

 • University of Economics in Katowice
 • University of Information Technology and Management
 • University of Economy in Byzdgoszcz
 • Radom Academy of Economics
 • Warsaw School of Economics
 • Lublin University of Technology
 • Poznan University of Technology
 • The International University of Logistics and Transport in Wroclaw
 • The General Tadeusz Kosciuszko Militarty Academy of Land Forces
 • Wroclaw University of Science and Technology
 • Cracow University of Technology

AGH University of Science and Technologyv

University of Bialystok

 Lubnin University of Technology

 

Romanya

 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea Politachnica din Bucuresti
 • Transilvania University of Brasov
 • Universitatea Technica din Cluj Napoca
 • Danubius University of Galati
 • University of Oradea
 • Universitatea Transilvania din Braşov
 • “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi

Politehnica University Timisoara

 

Sırbistan

 • University of Nis
 • Megatrend University


Slovenya

 • University of Ljubljana
 • University of Maribor


İspanya

 • Universitat Roviar I Virgili
 • Universidad Autonoma De Madrid
 • Escuela De Arte De Oviedo
 • Universitat Rovira I Virgili
 • Universitat Politecnica De Calalunya (UPC – Barcelona Tech)
 • Escuela de Arte y Superior de Disenode Burgos
 • Ensino Investigaçao e Administraçao
 • University of Granada


İsveç

 • University West
 • Malmö University
 • Stockholm University


Birleşik Krallık

 • Abertay University


Macaristan

 • University of Miskolc
 • King Sigismund Business School


Letonya

 • Turiba University


Makedonya

 • University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid


Slovakya

 • University of Zilina


Avusturya

 • University of Art and Design Linz


Kazakistan

 • Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi


Azerbaycan

 • Azerbaycan Diller Üniversitesi
 • Lankaran State University
 • Baku Higher Oil School
 • YuAzerbaijan State University of Economics


Brezilya

 • Universidade de Brasilia


İran

 • Babol Noshirvani University of Technology


Portekiz

 • Universidade De Aveiro


Kore

 • Dongduk Women’s University
 • Chonnam National University


Litvanya

 • Kaunas University of Techonology
 • SMK University of Applied Social Sciences


Fas

 • Chouaib Doukkali University


Somali

 • Gollis University


ABD

 • SlUniversity of Michigan


Gürcistan

Georgia State Universit

1) Araştırma Laboratuvarları

 • Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı
 • Biyokimya Araştırma Laboratuvarı
 • Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Laboratuvarı
 • Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı
 • Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı
 • Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı
 • Nanoskopi Laboratuvarı
 • Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı
 • Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı
 • Simülasyon Laboratuvarı
 • Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı
 • Yapı Akustik Laboratuvarı


2) Araştırma Merkezler

 • Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Performans Ölçüm Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi
 • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™


3) ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü

   ARGEDA-TTO’nun genel amacı Üniversitede var olan veya yapılan çalışmalarla elde edilen deneyimin, tecrübenin ve bilginin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu sayede Üniversitede yapılmakta olan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan teknolojinin veya sonuçların, ticari değer kazanarak ihtiyaç duyan kurum/kuruluşlarca kullanılmasını sağlamaktır.

4) İç Destek Programları

  Genel anlamıyla proje yapan öğrencilere maddi destek sağlamaya yönelik bir programdır.

 

ÖĞRENCİ ODAKLI PROGRAMLAR

1) Girişimci Platformu

  Atılım’lı akademisyen ve öğrencilere girişimcilik eğitimleri vermektir.

Eğitimlerin özelliği:

 • Her modül alanında uzman kişilerce verilir.
 • Dersler eğlenceli ve öğreticidir.
 • Dersler uygulamalıdır.
 • Eğitimler toplam 92 saat olacaktır.


2) Ortak Eğitim

   Ortak Eğitim eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir.

ULAŞIM

 • Öğrenci Semt Servisleri (Ücretli): Abidinpaşa, Aydınlıkevler-Akköprü, Batıkent 1, Batıkent 2, Bağlıca-Koru, Beşevler, Çayyolu-Yaşamkent, Cevizlidere-Öveçler, Çukurambar-Çiğdem-100. Yıl, Dikmen, Eryaman 1, Eryaman 2, Etlik, Emek 8. Cad-M.Kütüphane, Gaziosmanpaşa, Gölbaşı, Hoşdere, Keçiören, Sanatoryum, Seyranbağları, Kırkkonaklar, Sıhhıye-Tandoğan, Sincan 1, Sincan 2, Sokullu-İlker, Tunus-Balgat, Turan Güneş, Bilkent, Ümitköy, Yenimahalle, Nazlı Kız Yurdu, Emre Erkek Yurdu
 •  
 • Öğrenci Ring Servisleri (Ücretsiz): Sıhhiye – Atılım / Tunus – Atılım
 •  
 • Toplu Taşıma: 102 Akköprü-Atılım, 103-1 Opera-Atılım, 103-2 Atılım-Opera, 191 Kızılay-Taşpınar Mh.-Çiçekkent Sit., 192 Kızılay-Tulumtaş Mh. Ihlamur Sit., 193 Kızılay-İncek Toki, 194 Kızılay-Fevziye Mh., 196 Gölbaşı-Taşpınar-İncek-Tulumtaş, 301 Doğukent Cad-Turan Güneş Blv.-Ufuk Üniversitesi-Atılım Üniversitesi, 584 Koru Metro İstasyonu-İncek Mh

 

YEME-İÇME HZİMETLERİ

 • Tabldot Kafeteryası (Mühendislik Fakültesi A1 Blok 1. Kat)
 • Sarmaşık Kafeteryası ( İşletme Fakültesi B Katı )
 • Mühendislik Fakültesi A3 Kafeteryası  (Mühendislik Fakültesi -2 Katı)
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Kafeteryası (Z Kat)
 • Hukuk Fakültesi Kafeteryası (Hukuk Fakültesi -1 Kat)
 • Rezene Cafe (İşletme Fakültesi Giriş Katı)
 • Books & Bıtes Cafe (Kütüphane Giriş Katı)
 • Kuşkonmaz Restoran (İşletme Fakültesi 4. Kat)
 • Atılım Garden

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Bünyesinde 3 adet muayene odası ve 1 adet dört yatak kapasiteli gözlem odası bulunmaktadır.

 

YURT İMKÂNLARI

 Okulun bünyesinde kendisine ait yurdu bulunmamaktadır. Ama anlaşmalı olduğu özel yurtlar:

 1. Özel Nazlı Kız Öğrenci Yurdu (http://www.nazlikizyurdu.com.tr)
 2. Özel Emre Erkek Öğrenci Yurdu (http://www.emreerkekyurdu.com.tr)

 

KÜTÜPHANE İMKÂNLARI

Akademik Dönemde

Ödünç Verme

09:00-22:00

10:00-20:00

Rezerv

09:00-22:00

10:00-20:00

Referans

09:00-22:00

10:00-20:00

Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar

09:00-22:00

10:00-20:00

Medya Merkezi

09:00-17:30

Kapalı

Ankara Dijital Kent Arşivi

09:00-17:30

Kapalı

Kurumsal Arşiv

09:00-17:30 * Kapalı Raf Sistemi uygulanmaktadır.

Kapalı

Serbest Çalışma Salonu

7/24 Açıktır. *Sadece kayıt haftasında kapalıdır.

 

ÖĞRENCİ KULÜPLER

 • Akustik Topluluğu
 • Arf Matematik Topluluğu
 • Arjantin Tango Topluluğu
 • Atatürkçü Düşünce Topluluğu
 • Atılım TALKS
 • Atılımcı Hukukçular
 • Atılımlı Aslanlar Topluluğu
 • Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
 • Beşiktaşlılar Topluluğu
 • Bilgisayar Topluluğu (ACC)
 • Bilişim Sistemleri Topluluğu
 • Cosplay Topluluğu
 • Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu
 • Ekonomi Topluluğu
 • Elektrik-Elektronik Topluluğu
 • Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IESC)
 • Enerji Topluluğu
 • English Drama Club
 • E-Sports
 • Felsefe Topluluğu
 • Fenerbahçeliler Topluluğu
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu
 • Fotoğrafçılık Topluluğu
 • Gastronomi Topluluğu
 • Genç Hukukçular Topluluğu
 • Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu
 • Havacılık Kulübü
 • Hukuk ve Etik Topluluğu
 • Hukuk ve Sanat Topluluğu
 • Hukuksal Araştırma ve İletişim Platformu
 • IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu)
 • IEEE
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • İlerici Fikir Topluluğu
 • İletişim Topluluğu
 • İmalat Mühendisliği Topluluğu
 • İşletme Topluluğu
 • İzcilik Topluluğu
 • Kadın Hakları Topluluğu
 • Kariyer Topluluğu
 • Kimya Topluluğu
 • Makine Teknolojileri Topluluğu
 • Maliye Topluluğu
 • Metalurjı ve Malzeme Müh. Topl.
 • Mimarlık Topluluğu
 • Moda Kulübü
 • Münazara Topluluğu
 • Müzik Topluluğu
 • Otomotiv Topluluğu
 • Psikoloji Topluluğu
 • Radyo Topluluğu
 • Robot Topluluğu
 • Sağlık ve Bilim Atölyesi Topluluğu
 • Sosyal Farkındalık Topluluğu
 • Tasarımda Atılım Topluluğu
 • Tiyatro Topluluğu
 • Tıp Öğrencileri Birliği
 • Trekking Topluluğu
 • Tulparlar Motosiklet Topluluğu
 • Turizm Topluluğu
 • Türk Tarih Platformu
 • Uluslararası İlişkiler Topluluğu
 • Üniversiteli Güçlüler
 • Yapı Topluluğu
 • Yaşayan Düşler Topluluğu
 • Yazılım Müh. Topluluğu (ASES)


SPOR TAKIMLARI

 • Atıcılık
 • Badminton 
 • Basketbol
 • Basketbol 3×3 
 • Bilardo
 • Bowling 
 • Buz Hokeyi
 • Crossminton
 • Dans
 • Eskrim
 • E-Spor
 • Hentbol
 • Karting
 • Korumalı Futbol
 • Masa Tenisi
 • Modern Pentatlon
 • Plaj Hentbolu
 • Salon Okçuluk
 • Okçuluk 
 • Satranç
 • Tenis
 • Voleybol
 • Yüzme

 

SPOR TESİSLERİ

 • Basketbol Sahası (Basketbol, voleybol, hentbol, badminton, futsal, masa tenisi, okçuluk, dans, korumalı futbol)
 • Fitness Salonu
 • Kardio Salonu
 • Pilates Salonu (Pilates, dans, masa tenisi, atıcılık)
 • Fuaye Alanı-Spor Salonu giriş kat (Masa tenisi, bilardo)
 • Boks Salonu (Boks, crossfit, dart, takımlar toplantı odası)
 • Kapalı Tenis Kortları
 • Açık Yüzme Havuzu

 

 Ayrııca okulda tenis, plates ve yoga kursları verilmektedir.