İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 

Hukuk Fakültesi’ne de 2020-2021 akademik yılında ilk defa öğrenci alınacaktır.

Üniversite şu anda 4 fakültesindeki 12 bölümden oluşmaktadır.

İlahiyat Fakültesi

 • İlahiyat Lisans Programı**
 • Uluslararası İlahiyat**

**Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

Edebiyat Fakültesi

 • Felsefe Bölümü*
 • Psikoloji Bölümü*
 • Tarih Bölümü*
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü*
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı*
 • Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı**

*İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

**Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)*
 • Ekonomi Bölümü (İngilizce)*
 • Sosyal Hizmet Bölümü

*İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

Eğitim Fakültesi

 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1 program yeterli gelmedi mi? Başarılı olmanın bile sınırlarını zorlayıp kendini farklı alanlarda göstermek isteyen arkadaşlarımıza iyi bir haberimiz var! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ÇAP ve yandal programları mevcut. İşte gereklilikleri:

Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılı başında başvurabilir.
Genel not ortalamasının  en az 3,50 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
Yabancı dil Yeterlik Sınavında başarılı olma gerekliliği.
Türkçe yeterlilik sınavlarında başarı gerekliliği.
ÇAP’a başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Ders ve kredi yükü tamamlama zorunluluğu.

Ümraniye Yerleşkesi’nde “Kız Öğrenci Yurdu”, Elmalıkent Yerleşkesi’nde ise  “Erkek Öğrenci Yurdu” bulunmaktadır.

Detaylı yurt ve ödeme bilgilerine https://www.29mayis.edu.tr/tr/ogrenci-yurtlari adresinden ulaşabilirsiniz 🙂

Kulüpler istemediğiniz kadar çok!

29 Mayıs Genç Kızılay

29 Mayıs Spor

Arapça Klasik Kitabiyat Okumaları

Avrupa Birliği Çalışmaları

Çeviribilim

Doğuda Batıda Film Okumaları

Felsefiyat

Genç Tema

Genç Yeşilay

Girişimcilik ve Finans

İdeal Gençlik

İnsan ve Toplum

İrfan

Din ve Kültür Okumaları

Kudüs Çalışmaları

MOIC (Model Organisation of Islamic)

Muhasebe ve İç Kontrol

Müzik

Psikoloji

Sosyal Hizmet

Speaking

Stratejik Düşünce ve Araştırma

Tarih

Tiyatro ve Sanat

Türkçenin Sesi

Uluslararası Öğrenci