• Kuruluş Tarihi: 2010
 • İlk Akademik Yıl: 2010-2011
 • Toplam Arazi: 414.635 m2
 • Toplam akademisyen sayısı(tam zamanlı) : 570
 • İdari Çalışan: 148
 • Lisans Öğrenci Sayısı: 2.447(2016 itibariyle)
 • Lisansüstü Öğrenci Sayısı: 1.508
 • Doktora/ Sanatta Yeterlilik: 273
 • Tam Zamanlı Akademik Kadro Başına Öğrenci Sayısı: 14,29(2014-2016 ortalama)
 • E-Kitap Sayısı: 3.100.777
 • Kitap: 14115
 • Süreli Yayınlar:956
 • Sürekli Kadrodaki Öğretim Üyesi toplam makale sayısı: 501(ulusal+uluslararası)
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Fonu: 5.000 TL
 • 90 ve üzeri öğrenci kulübü

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

(Edebiyat Fakültesi)

 

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

Bilim Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

 

Biyomühendislik

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

 

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

 

Fizik Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

 

Görsel İletişim Tasarımı

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

 

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

 

İktisat

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

İngilizce Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

İspanyol Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

 

İşletme

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

İşletme(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

Matematik

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

 

Odyoloji(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

Psikoloji

(Edebiyat Fakültesi)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Sanat Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

 

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

 

Tarih(İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

 

Tıp

(Tıp Fakültesi)

 

Tıp(KKTC Uyruklu)

(Tıp Fakültesi )

 

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

 

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

 

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

Uluslararası İlişkiler

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

Okulumuzdaki çift anadal programıyla multidisipliner bir öğrenim ekosistemi oluşturulmaktadır.

Çift Anadal Programında Önemli Hususlar

Üniversitemizde çift anadal programlarına başvurabilmek için belirlenmiş özel şart veya sınırlamalar bulunmamaktadır. Çift anadal programlarına, aşağıdaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan tüm lisans öğrencilerimiz başvurabilir. Ders yükünüze, mesleki hedefleriniz ve ilgi alanınıza uygun programa başvurabilirsiniz. 

 • Çift anadal programına, ilgili Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesi gereği, not ortalaması  80’in üzerinde olan ve ilk %20’de yer alan öğrenciler kabul edilir. İlgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk  %20’de yer almayan öğrencilerden not ortalaması 80’in üzerinde olanlar, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip iseler çift anadal programına başvurabilirler.
 • Çift anadal diploma programına başvurabilmek için anadal diploma programındaki tüm derslerin başarıyla alınmış olması gerekir.
 • Çift anadal programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. 

Kampüsümüzde çok çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Kitap, dergi, elektronik yayınlar ve çevrimiçi veri tabanları üzerinden modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm imkânlar, Kuzey ve Güney Yerleşkelerimizde yer alan kütüphane
 • Kuzey ve Güney Yerleşkelerimizde sağlıklı ve nezih ortamlarda faaliyette olan kantin ve yemekhane
 • Kuzey Kampüsünde bir adet basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır
 • Üniversitemizde Güney Kampüsünde bulunan 300 kişilik bilimsel, akademik ve kültürel alanlarda eğitim, söyleşi, sempozyum ve paneller düzenlenen konferans salonu

Kampüste yurt olmamasına karşın;

İl dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların yanı sıra çok sayıda özel yurt ve pansiyonlarda hizmet verilmektedir.

 

BURS İMKANLARI

Her yıl üniversitenin belirlediği belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi başarılı öğrenci Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs almaktadır. 

Yemek Bursu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu verilmektedir.

Yurt

 • İl dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların yanı sıra çok sayıda özel yurt ve pansiyon da hizmet vermektedir.
 • Lisans ve lisansüstü programlarında eğitimlerin verildiği Kuzey Yerleşkemize yakın mesafede Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde, kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır
 • Özel ve Vakıf Yurtlarının ortalama aylık ücretleri değişkenlik göstermektedir. Ancak vakıf yurtlarında maddi durumu zayıf öğrencilere burs takviyesi yapılarak bu ücretler aşağıya çekilebilmektedir.

Okulumuzda Erasmus, Mevlana, Farabi programları ile yurt içi ve yurt dışı kapsamlı olmak üzere değişim programları imkanı sunulur.

Okulumuza aşağıdaki koşulları sağlayan yabancı uyrukları öğrenciler başvurabilir;

 • Yabancı uyruklular,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 • T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Yurt Dışından üniversitemize başvurmak isteyen adaylar üniversitemiz web sayfasındaki yurtdışı öğrenci ilanlarını takip  etmelidir.  Başvuru  tarihleri  ve  koşulları her  yılın  Haziran-Temmuz  aylarında  Üniversitemizin web sitesinden duyurulur. Adaylar belirtilen başvuru tarihleri arasında online başvuru yapabilirler.

Online başvuru yapan adayların başvuruları gerekli belgeler incelenerek onaylanır.