Rektör: Prof. Dr. Mehmet Karaca                                                                                          Misyon, Vizyon ve Hedefler
Misyon                                                                                                                                        İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve
uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Vizyon
Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.
Hedefler
●   Değişim ve gelişmeyi hedefleyen eğitim ve öğretim
●   Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma
●   Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği
● Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) 
● Katılımcı ve şeffaf yönetişim, artan özgelir ve toplumdaki İTÜ algısının güçlendirilmesi

Sayılarla İTÜ
– 513 Profesör
– 249 Doçent
– 315 Dr. Öğr. Üyesi
– 402 Öğretim Görevlisi
– 695 Araştırma Görevlisi
– Toplam 2.174 akademik personel
– 37.342 Öğrenci
– 1.479 Öğretim Görevlisi
– 10.132 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
– 154,02 Laboratuvar (bin m2)
– 4872 Yurt Kapasitesi
– 38.011 Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı
– 435.944 Abone Olunan ve Satın Alınan Elektronik Kitap Sayısı

Fakülteler
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Elektrik – Elektronik Fakültesi
Fen – Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Kimya – Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi


Enstitüler
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Afet Yönetim Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Çift Anadal Programı (ÇAP)
ÇAP, bir anadal programına kayıtlı öğrencilerin, gerekli koşul ve şartları sağlaması durumunda başka bir programa kayıt olabilmesidir. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Kontenjan her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Öğrenci, ilan edilen programa, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. dönemi başında başvurabilir. 
Yandal
Yandal eğitimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları takdirde; ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim programından ders almalarına olanak tanır. Yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilir. 
Yatay Geçiş
Üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkânı veren bir uygulamadır. Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeydeki eşdeğer bir diploma programına geçiş yapması anlamına gelir. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. Yatay geçiş kontenjanında, lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyılına ve son iki yarıyılına kontenjan açılmaz. Kurum İçi Yatay Geçiş: Üniversite içerisinde kayıtlı olunan bir bölümden, bir diğer bölüme geçiş sistemidir.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yatay geçiş, 3. yarıyıl sonunda fakülte içi ve fakülteler arasında, 5. yarıyıl sonunda sadece fakülte içinde yapılabilir.

Yerleşkeler
Ayazağa Kampüsü
Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Kampüsü, İstanbul’un yeni iş ve ticaret merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir. 247 hektarlık bir alanı kaplayan Ayazağa Kampüsü’nde Rektörlük ve yönetim birimlerinin yanı sıra 13 fakülteden 8′i ve 5 enstitüden 4′ü bulunmaktadır. Bu kampüste bulunan Mustafa İnan Merkez Kütüphanesi, Kültür ve Sanat Birliği, Spor Birliği ve 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi kampüsün yoğun yaşam alanlarıdır. Kampüste bulunan 12 bloktan oluşan toplamda 576 öğrenci kapasiteli “Gölet Yurtları”, 4 bloktan oluşan toplamda 1424 öğrenci kapasiteli “Vadi Yurtları”, 3 bloktan oluşan toplamda 384 öğrenci kapasiteli “Ayazağa Kız Ögrenci Yurdu” ve 3 bloktan oluşan toplamda 220 öğrenci kapasiteli “Arı, Gök ve Verda Üründül
Yurtları” İTÜ öğrencilerine standartların ötesinde bir yaşam kalitesi sunmaktadır.
Gümüşsuyu Kampüsü
Gümüşsuyu Kampüsü, Taşkışla Kampüsü ile birlikte 19. Yüzyıl İstanbul’unda en önemli ticaret ve kültür merkezi olan ve bugün de aynı işlevleri sürdüren Taksim bölgesindedir. Kampüste, Makine Fakültesi’nin yanında Kapalı Spor Salonu ile açık hava spor alanları bulunmaktadır. Kampüsde bulunan 2 adet bloktan oluşan toplamda 286 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu İTÜ öğrencilerine standartların ötesinde bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

Maçka Kampüsü
Maçka Kampüsü’nde İşletme Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu, Dil ve İnkilap Tarihi Bölümü, Türk Müziği Konservatuarı, İTÜ Vakfı ofisleri ve İTÜ Sosyal Tesisleri bulunmaktadır. Sosyal tesis, yabancı ve yerli misafirler için otel, lokanta, açık yüzme havuzu ve tenis kortları olanaklarina sahiptir. Bu kampüste Üniversiteye
ait bir ana okulu ve kreş de bulunmaktadır. Taşkışla ile Maçka Kampüsleri arasında bağlantıyı saglayan teleferik servisi, İTÜ öğrencilerine önemli bir olanak sunmaktadır.
Taşkışla Kampüsü
Taşkışla Kampüsü’nde Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü ve Sürekli Egitim Merkezi bulunmaktadır. İTÜ Geliştirme Vakfı ile Rektörlüğün kent içi ofislerini de barındıran bu kampüs, sahip olduğu görkemli tarihi binası ile dikkati çekmektedir.
Tuzla Kampüsü 16.5 hektarlık alana sahip Tuzla Kampüsü’nde modern ekipmanlarla donatılmış eğitim havuzu ile Denizcilik Fakültesi bulunmaktadır.