Merhaba UniPath’li,

  Bu yazımızda sizlerle İzmir Ekonomi Üniversitesini tanıyacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 14 Nisan 2001’de İzmirde kurulmul bir vakıf üniversitesidir.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Matematik

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Psikoloji

Sosyoloji

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Görsel İletişim Tasarımı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

Tekstil ve Moda Tasarımı

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yeni Medya ve İletişim

Sinema ve Dijital Medya

İşletme Fakültesi

Ekonomi

İşletme

Lojistik Yönetimi

Muhasebe ve Denetim Programı

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi

1) ÖSYS Bursu

 • Lisans programlarındaki öğrencilere sağlanan burs; yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Burslu lisans öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.


2) Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu

 • Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilir.
 • Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı kapsamında burslu olarak kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan burs; yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.
 • Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.


3) ÖSYS Dikey Geçiş Bursu

 • Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.
 • Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.
 • Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.


4) Uluslararası Öğrenci Bursu

 • Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen uluslararası öğrenci bursunun kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.
 • Uluslararası öğrenci burslarının kapsamı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.


5) Tahsisli Burslar

 • Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.
 • Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.
 • Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
 • ahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.


İNDİRİMLER

1) ÖSYS İndirimleri:

 • %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.
 • ÖSYS indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.
 • İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.


2) ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı İndirimleri

 • %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.
 • ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.
 • İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

3) Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi

 • Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi kontenjanı ve indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.
 • Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrencilerine, öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar.
 • Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz.
 • Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı indirimi alabilir.
 • 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi’nden yararlanabilirler.

 

4) Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi

 • İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.
 • Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.


5) Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, İndirimi

 • Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören ebeveyn (anne-baba), çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanır.
 • Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.
 • Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir.


6) Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

 • Üniversiteye ücretli kontenjandan kabul edilen öğrencilerden aşağıda yer aşan şartları sağlayan öğrencilere, her bir üyelik için bir kere olmak üzere Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.
  • İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan,
  • Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması şartlarının hepsini sağlayan,
  • Gerçek kişilerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (b bendindeki tanım gereği) (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)
  • Tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (b bendindeki tanım gereği) (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)
 • Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.
  • Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.
  • Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.
  • İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin onaylı vukuatlı nüfus örnekleri.
 • Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.


7) İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İEÜ Kurucu Vakıf Mensupları İndirimi

 • İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.
 • Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.
 • İndirim alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması halinde izleyen yarıyıldan itibaren öğrencinin indirimi kesilir.

 

8) Dikey Geçiş İEÜ Mezunu İndirimi

 • Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.
 • İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri kapsamaz. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

 

9) Sporcu İndirimi

 • Spor alanında üstün yetenekli öğrencileri İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, Üniversite takımında yer alarak kendi branşında İzmir Ekonomi Üniversitesini temsil etmek üzere verilen Sporcu İndirimi, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde başvurusu uygun olan öğrenciler arasından Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.
 • Sporcu indirimi öğretim ücretini ve/veya yurt ücretlerini kapsar. Sporcu indirimi kontenjanı, öğretim ücretleri ve/veya yurt indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.
 • Üniversitemize yeni kayıtlanacak öğrencilere Sporcu İndirimi koşullu olarak verilir.
 • Sporcu indirimine başvurmak için öğrencilerin;
  • Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,
  • Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olma koşullarını sağlaması gerekir.
 • Sporcu İndirimi yaz okulu ücretlerini kapsamaz.
 • Sporcu İndirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez.
 • Öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Sporcu indirimi alabilir. Öğrencinin Sporcu indiriminin devam edip etmeyeceği ve kapsamının ne olacağı Rektörlük önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.
 • Sporcu İndirim almaya hak kazanan öğrencinin indirimi, indirimi alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması, öğrencinin takımdan kendi isteği ile ayrılması veya takımın idarecisi tarafından gerekçeli nedenlerle takımdan çıkarılması halinde izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.


10) Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi

 • Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri ” Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi” almaya hak kazanırlar ve bu indirimler İEÜ’de kabul edilecekleri lisansüstü programlarının azami öğrenim süresi kadardır. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.
  • 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği güz ve bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda) aldığı derslerin genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.
  • Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.
  • Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluş olarak kabul gören Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (The European Association for Quality Language Services) tarafından EAQUALS etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu akreditasyon, eğitim ve öğretim, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, akademik yönetim, akademik kaynaklar, öğrencilere ve personele sağlanan imkânlar, öğretim kadrosunun kalitesi, iletişim ve kurumsal altyapı alanlarında, denetimlerini kapsamaktadır.

  Diğer akreditasyonlar hakkında bilgi için -> http://ekodekk.ieu.edu.tr/?page_id=465

Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak DBS (İngilizce Düzey Belirleme) sınavından 69,50 nin altında ve İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) ndan 64,50 nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

 

Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.

 

İngilizce Hazırlık Programında

– Elementary

(A)

– Pre-Intermediate

(B)

– Intermediate

(C)

– Upper-Intermediate

(D)

– Pre-Faculty

(PF)

seviyeleri bulunur.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS’ye girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında devam ettiği her modülden başarılı olması ve Upper – Intermediate seviyesindeki modüle devam ederek bu modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 

Yabanc Dil Yeterliliği

Sınav
Türü

Ön Lisans – Lisans Programları

Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

PTE
(Pearson Test of English-Academic)

71

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.

CAE
(Cambridge English Advanced)

B

TOEFL
(Test of English as Foreign Language)

IBT 84

YDS
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

70

YÖKDİL
(Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)

70

İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)

64.5

 

 

İkinci Yabancı Dil Olanağı:

  Zorunlu İkinci Yabancı Dil eğitimi iki yıldır. Ders programları iki yıl üzerinden hazırlanır ve dönemlik olarak uygulanır; yabancı dil dersindeki başarısızlıklar mezuniyetin uzamasına sebep olabilir. Haftalık ders saati dörttür. Her dönem bir ortak vize, iki quiz, bir sözlü sınav, final sınavı ve bir sunum (üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri için) yapılır. İkinci Yabancı Dil dersleri 3 yerel (4 ECTS) kredilik derslerdir.

 • Fransızca Dil Programı
 • İtalyanca Dil Programı
 • Almanca Dil Programı
 • Rusça Dil Programı
 • İspanyolca Dil Programı
 • Japonca Dil Programı
 • Çince Dil Programı
 • Türkçe Dil Programı
 1. A) Çift Anadal (ÇAP) Programı

 Tam burslu, yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimin devam ettiği sürece ÇAP için ek ücret ödemezsin

Ücretli kontenjandan öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin.

  Bu sayede, arzu ettiğin bölümde çift anadal yaparak, farklı alanlarda uzmanlaşabilirsin.

Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurmak için;

 • 1)En erken üçüncü, en geç beşinci dönem başında olman,
 •    00 üzerinden 3.00 genel not ortalaması ile bölümünün ilk %20’lik diliminde       yer alman,
 • 2)sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS’lik ders           alman,
 • 3)Aldığın tüm derslerden başarılı olman,
 • 4)Mühendislik-Mimarlık-Hukuk için gerekli olan başarı sırası şartını sağlıyor           olman,
 • 4)“Moda ve Tekstil Tasarımı” bölümü için yetenek sınavında başarılı olman           gerekir.

  

ÇAP programlarını görmek ve bölümlerin hangi ÇAP programına izin verdiğini öğrenmek istiyorsanız  -> https://oim.ieu.edu.tr/wp-content/%c3%87AP%20B%c3%96L%c3%9cMLER%c4%b01.pdf

 

 1. B) Yan Dal Programı

  Tam burslu, yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimine devam ettiğin sürece yan dal için ek ücret ödemezsin.

  Ücretli kontenjanda öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin.

  Yan dala başvurmak için;

 • 1)En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında olman,
 • 2)4.00 üzerinden 2.50 genel not ortalamasına sahip olman,
 • 3)Sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın       güz dönemi sonunda en az 140 AKTS’lik ders alman,
 • 4)Alınan tüm derslerden başarılı olman gerekir.

  

Daha ayrıntılı bilgi için -> https://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp

 

 1. A) Genel Akademik Protokoller

  Üniversitemizin, dünyanın birçok saygın üniversitesiyle iş birlikleri bulunuyor. ABD, Avustralya, Çekya, Çin, Gürcistan, Japonya, İtalya, İran, Güney Kore, KKTC, Malezya, Pakistan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere 14 ülkeden 35 üniversiteyle genel akademik iş birliği ile dünyanın farklı kentlerinde eğitim alabilirsin. Anlaşmalı üniversitelerin listesine aşağıdan ulaşabilirsin.

 

#

Partner Üniversite 

Ülke

1

The State University of
New York at Fredonia

A.B.D.

2

The State University of
New York at Cobleskill

A.B.D.

3

University of New Mexico

A.B.D.

4

Boise State University

A.B.D.

5

Georgia State University

A.B.D.

6

University of Missouri

A.B.D.

7

Edith Cowan University

Avustralya

8

Bejing University of Posts and Telecommunications

Çin

9

Southwestern University of Finance and Economics

Çin

10

Shanghai International Studies University

Çin

11

Xiamen University

Çin

12

University of New York in Prague

Çekya

13

Caucasus University

Gürcistan

14

University of Applied Science and Technology

İran

15

University of Torino

İtalya

16

Chiba University

Japonya

17

Kyoto University

Japonya

18

Shizuoka University of Art and Culture

Japonya

19

Sangmyung University

Güney Kore

20

Korea University of Technology and Education
(KOREATECH)

Güney Kore

21

Korea Advanced Institute of Science and Technology
(KAIST)

Güney Kore

22

Woosong Univresity

Güney Kore

23

Hallym University

Güney Kore

24

Doğu Akdeniz Üniversitesi

KKTC

25

Limkokwing University of Creative Technology

Malezya

26

Bahria University

Pakistan

27

Institute of Business Management

Pakistan

28

Forman Christian College, A Chartered University

Pakistan

29

Superior University

Pakistan

30

University of the Punjab

Pakistan

31

Beaconhouse National University

Pakistan

32

Iqra University

Pakistan

33

Chelyabinsk State University

Rusya

34

Kiev National Economic University

Ukrayna

35

Kharkiv State Academy of Design and Arts

Ukrayna

 

 1. B) ERASMUS Anlaşmaları

Avrupa Birliği üyesi 26 ülkeden 173 üniversiteyle Erasmus öğrenci değişim programımız bulunuyor. Uluslararası bağlantılarını değişim programıyla güçlendirebilirsin. Erasmus ile finansal destek alarak, 3 – 12 ay arasında yurtdışında eğitim alabilirsin.

 

ÜNİVERSİTE ADI

ÜLKE ADI

AALEN UNIVERSITY

ALMANYA

ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG

ALMANYA

ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY

ALMANYA

BIELEFELD UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYA

CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ALMANYA

DUALE HOCHSCHULE BADEN WÜRTTEMBERG MANNHEIM

ALMANYA

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYA

FACHHOCHSCHULE DORTMUND

ALMANYA

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYA

HOCHSCHULE ANHALT

ALMANYA

HOCHSCHULE BREMEN

ALMANYA

HOCHSCHULE DARMSTADT

ALMANYA

HOCHSCHULE EMDEN

ALMANYA

HOCHSCHULE FULDA

ALMANYA

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN

ALMANYA

HOCHSCHULE HEILBRONN

ALMANYA

HOCHSCHULE NORDHAUSEN

ALMANYA

HOCHSCHULE OFFENBURG

ALMANYA

HOCHSCHULE TRIER

ALMANYA

HOCSHCULE MAINZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYAs

LEUPHANA UNIVERSITAT LÜNEBURG

ALMANYA

NBS NORTHERN BUSINESS SCHOOL

ALMANYA

REUTLINGEN UNIVERSITY

ALMANYA

RUHR- UNIVERSITAT BOCHUM

ALMANYA

TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ

ALMANYA

UNIVERSITAT BREMEN

ALMANYA

UNIVERSITAT MANNHEIM

ALMANYA

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WURZBURG-SCHWEINFURT

ALMANYA

FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN

AVUSTURYA

FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN

AVUSTURYA

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA

AVUSTURYA

UNIVERSITE DE LIEGE

BELÇİKA

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

BELÇİKA

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

BİRLEŞİK KRALLIK

UNIVERSITY OF EAST LONDON

BİRLEŞİK KRALLIK

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

BİRLEŞİK KRALLIK

ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF RUSE

BULGARİSTAN

INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE

BULGARİSTAN

NATIONAL ACADEMY OF ART

BULGARİSTAN

NEW BULGARIAN UNIVERSITY

BULGARİSTAN

SOFIA UNIVERSITY

BULGARİSTAN

SOUTHWEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI

BULGARİSTAN

ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE FILM AND TV SCHOOL (FAMU)

ÇEKYA

CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE

ÇEKYA

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS in CESKE BUDEJOVICE

ÇEKYA

TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN

ÇEKYA

AALBORG UNIVERSITY

DANİMARKA

AARHUS UNIVERSITY

DANİMARKA

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

DANİMARKA

KEA COPHENAGEN SCHOOL OF DEIGN AND TECHNOLOGY

DANİMARKA

TALLINN HEALTH CARE COLLEGE

ESTONYA

AALTO UNIVERSITY

FİNLANDİYA

DIAKONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FİNLANDİYA

HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FİNLANDİYA

SOUTH-EASTERN FINLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FİNLANDİYA

TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FİNLANDİYA

UNIVERSITY OF VAASA

FİNLANDİYA

AUDENCIA NANTES ECOLE DE MANAGEMENT

FRANSA

ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE

FRANSA

ECOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG

FRANSA

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE METZ

FRANSA

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS (ENSAD)

FRANSA

ECOLE NATIONALE SUPERIORE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES (ENSAIT)

FRANSA

ECOLE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET DU TEXTILE(ESAAT)

FRANSA

ESDES UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON

FRANSA

ESIEA  (Ecole Superieure d’Informatique, Electronique et Automatique)

FRANSA

ESSCA

FRANSA

IMEA

FRANSA

INSTITUT PAUL BOCUSE, ECOLE DE MANAGEMENT

FRANSA

UNIVERSITE DE LA REUNION

FRANSA

UNIVERSITE DE LORRAINE

FRANSA

UNIVERSITE DE ROUEN

FRANSA

UNIVERSITE LILLE 2 DROIT ET SANTE

FRANSA

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE(UPEC)

FRANSA

UNIVERSITE PARIS-SORBONNE(PARIS IV)

FRANSA

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE 3

FRANSA

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS- DE- FRANCE (UPHF)

FRANSA

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BALTAZAR ZAPRESIC

HIRVATİSTAN

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES MARKO MARULIC IN KNIN

HIRVATİSTAN

UNIVERSITY OF ZAGREB

HIRVATİSTAN

AVANS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HOLLANDA

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HOLLANDA

HOGESCHOOL UTRECHT

HOLLANDA

RADBOUD UNIVERSITY OF NIJMEGEN

HOLLANDA

ROYAL ACADEMY OF ART THE HAGUE-KABK

HOLLANDA

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HOLLANDA

STENDEN UNIVERSITY

HOLLANDA

THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HOLLANDA

WAGENINGEN UNIVERSITY

HOLLANDA

CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

İRLANDA

MAYNOOTH UNIVERSITY

İRLANDA

ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL (MADRID)

İSPANYA

ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL (VALENCIA)

İSPANYA

MADRID OPEN UNIVERSITY

İSPANYA

RAMON LLULL UNIVERSITY

İSPANYA

UNIVERDIDAD REY JUAN CARLOS

İSPANYA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

İSPANYA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

İSPANYA

UNIVERSITAT JAUME I

İSPANYA

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA-BARCELONATECH ETSEIB

İSPANYA

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

İSPANYA

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

İSVEÇ

CAMPUS BIO-MEDICO UNIVERSITY OF ROME

İTALYA

NICCOLO CUSANO UNIVERSITY

İTALYA

POLITECNICO DI MILANO

İTALYA

SAPIENZA UNIVESITA DI ROMA

İTALYA

UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO

İTALYA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

İTALYA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

İTALYA

UNIVERSITY OF SASSARI

İTALYA

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

LETONYA

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

LİTVANYA

KLAIPEDA UNIVERSITY

LİTVANYA

VILNIAUS KOLEGIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

LİTVANYA

VILNIUS UNIVERSITY

LİTVANYA

BUDAPEST METROPOLITAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

MACARİSTAN

OBUDA UNIVERSITY

MACARİSTAN

PAZMANY PETER CATHOLIC UNIVERSITY

MACARİSTAN

UNIVERSITY OF DEBRECEN

MACARİSTAN

UNIVERSITY OF MISKOLC

MACARİSTAN

SS.CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

MAKEDONYA

ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW

POLONYA

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY

POLONYA

KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES IN RADOM

POLONYA

MALAPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNOW

POLONYA

NICOLAUS COPERNICUSUNIVERSITY IN TORUN

POLONYA

POMERANIAN UNIVERSITY IN SLUPSK

POLONYA

POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS

POLONYA

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POLONYA

RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

POLONYA

THE ANGELUS SILESIUS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN WALBRZYCH

POLONYA

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN RZESZOW

POLONYA

UNIVERSITY OF LODZ

POLONYA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

POLONYA

WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN

POLONYA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCACAO DE COIMBRA

PORTEKİZ

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

PORTEKİZ

UNIVERSIDADE DE EVORA

PORTEKİZ

UNIVERSIDADE DO MINHO

PORTEKİZ

UNIVERSIDADE EUROPEIA (ex-IADE)

PORTEKİZ

UNIVERSITY OF AVEIRO

PORTEKİZ

BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA

ROMANYA

DANUBIUS UNIVERSITY OF GALATI

ROMANYA

STEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA

ROMANYA

THE GHEORGHE ASACHI TECNICAL UNIVERSITY OF IASI

ROMANYA

THE NATIONAL UNIVERSITY OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION

ROMANYA

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

ROMANYA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

ROMANYA

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINAR MEDICINE OF CLUJ-NAPOCA

ROMANYA

UNIVERSITY OF BUCHAREST

ROMANYA

WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

ROMANYA

SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA

SLOVAKYA

UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA

SLOVAKYA

UNIVERSITY OF TRNAVA

SLOVAKYA

FACULTY OF DESIGN

SLOVENYA

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

SLOVENYA

UNIVERSITY OF NOVA GORICA

SLOVENYA

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

YUNANİSTAN

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

YUNANİSTAN

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

YUNANİSTAN

NATIONAL KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

YUNANİSTAN

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

YUNANİSTAN

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE  (T.E.I.) OF ATHENS

YUNANİSTAN

UNIVERSITY OF IOANNINA

YUNANİSTAN

UNIVERSITY OF MACEDONIA

YUNANİSTAN

UNIVERSITY OF THE AGEAN

YUNANİSTAN

UNIVERSITY OF WEST ATTICA

YUNANİSTAN

 1. A) Araştırma Merkezleri
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Öğretme ve Öğrenme Merkezi
 • IEU-KREA Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Yaratıcı Girişimcilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Daha ayrıntılı bilgi için -> https://www.ieu.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri

B) BİLİMPARK

 1. C) Stüdyo ve Laboratuvarlar
 • Fotoğraf Stüdyosu
 • CAD Laboratuvarı
 • MAC Laboratuvarı
 • ASSYST Laboratuvarı
 • Baskı Stüdyosu
 • Kalıp ve Dikiş Atölyesi
 • Makerlab
 • Ses Tasarım Stüdyosu
 • Anatomi Laboratuvarı
 • Klinik Beceri Laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Multidisipliner Laboratuvarı
 • TESLA (Technology Engineering and Science Laboratory)
 • Makine Laboratuvarı
 • Genç Yaratıcı İletişim Ajansı
 • Medya Fabrikası
 • Radyo Stüdyoları
 • Sinema ve dijital Medya Loft
 • Mutfak Sanatları
 • Fizik Laboratuvarı
 • Mütercim Tercümanlık Laboratuvarı
 • Psikoloji Laboratuvarı


 Daha ayrıntılı bilgi için -> https://www.ieu.edu.tr/tercih/tr/laboratuvarlar.php

Ulaşım

  İzmir’in Balçova ilçesinde bulunuyor. Merkezde yer alan üniversitemizin önünden, 969 nolu Fahrettin Altay-Balçova otobüsü geçiyor. Bostanlı İskelesi’nden Üçkuyular İskelesi’ne geldiğinde, 480 nolu İnciraltı-Üçkuyular belediye otobüsü ile kampüsümüze ulaşabilirsin.

Akıllı Kampüs

  Üniversitede, etkin öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenmeyi ders saatleri ile sınırlamayan, dijital ortamda ders malzemelerine erişimini sağlayan “Akıllı Kampüs” ile eğitim veriyor. Akıllı kampüs ile derslere dijital ortamda canlı bağlanabilir, dersinin takibini yapabilirsin. Ders kayıtlarını istediğin zaman ve yerde yeniden izleyebilir, böylece konuları tekrar edebilirsin.

Engelsiz İEU Birimi

  Kampüs, ortopedik engelli bireylerimizin ulaşımını kolaylaştıracak şekilde inşa edildi. Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğümüzdeki ‘Engelli Öğrenci Destek Birimi’ ile de her zaman desteğe hazırız.

Sağlık Hizmetleri

  Üniversite bünyesinde görevli hekim ve hemşireler bulunuyor. Sağlık sorunun olduğunda, ilk desteği kampüste alabilirsin.

 

Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi

  Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezndeki (PGDM) klinik psikologlarından danışmanlık ve destek hizmeti alabilirsin.

 

KÜTÜPHANE OLANAKLARI

Çalışma Saatleri

 

Akademik Yıl İçinde:

Hafta içi

08.30- 22.00

Cumartesi

10.00-17.00

Pazar

Kapalı

Yaz ve Yarıyıl Tatili

Hafta içi

08:30 – 17:45

Hafta sonu

Kapalı

 

 

Hizmetler:

 • Ödünç Verme Hizmeti
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)
 • Süreli Yayınlar Hizmetleri
 • Referans Hizmetleri

 

Genel Koleksiyon Rakamları: 513.409

Basılı Kitap, Tez ve Kitap Dışı Materyal Rakamları: 57.876

Elektronik Kitap Rakamları: 453.426

Ciltli Dergi Rakamları: 2.107


YURTLAR, YURT OLANAKLARI

Üniversite kampüsü içinde kız ve erkek olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. 8 katlı binamız 171 erkek, 272 kız öğrenci kapasitelidir.

Tüm kapılar kişiye özel anahtar ile açılmakta yurt girişleri öğrencilere ait öğrenci kartları ile yapılmaktadır.

Ortak kullanım alanları kamera sistemiyle sürekli izlenmektedir.

Bir engelli odası ve dört ya da tek kişilik odalarda; banyo, yatak, elbise dolabı, komedin, çalışma masası, kitaplık, buzdolabı, telefon ve internet mevcuttur.

Tarafımızdan yastık, çarşaf, pike, battaniye, nevresim verilmekte ve odaların temizlikleri iki günde bir yapılmakta, haftada bir çarşaflar değiştirilmektedir.

Binamız da merkezi klima sistemi mevcuttur. Isınma ve sıcak su için jeotermal enerjiden faydalanılmaktadır.

24 saat idareci, sorumlu resepsiyon memurları ve güvenlik elemanları görev yapmaktadır.

Binanın her iki bloğunda mutfak, etüt odası, dinlenme odası, çamaşırhane ve mescit bulunmaktadır.

Üniversitemiz Öğrenci Yurdu’nda yalnızca konaklama hizmeti verilmektedir. Kahvaltı ve yemek hizmetleri yurt binası ve kampüs içerisinde bulunan diğer restoranlardan tabldot veya alakart olarak verilmektedir.

Mesai saatleri içinde Üniversite`nin Sağlık Ofisi`nden, tatil günleri ve tüm gecelerde Üniversite yakınında bulunan tam teşekküllü polikliniklerden istifade edilmektedir. Ayrıca, yurt yerleşkesine yakın mesafede Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bulunmaktadır.

Kampusümüz çevresinde yürüyüş mesafesinde Özdilek, Migros hipermarketleri ile Agora, Palmiye, Ege Park alışveriş ve sinema merkezleri vardır.

Üniveritemiz Öğrenci Yurdu’nda ikamet eden öğrencilerimizin Yurt kayıtları Mayıs ayında, yeni öğrencilerimizin kayıtları Ağustos ayında yapılmaktadır.

Yurt Ücretleri

 • Burslu kontenjan ile yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000’in içindeki öğrencilerimiz ücretsiz yararlanabilecek.
 • Dört kişilik odada kişi başı yıllık konaklama ücreti KDV dâhil 16.700 TL,
 • Tek kişilik oda yıllık konaklama ücreti KDV dâhil 22.000 TL
 • Depozito ücreti 1.500 TL
 • Yurt ücretlerinde peşin, tek seferde ya da kredi kartına taksitli ödeme seçenekleri bulunuyor.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

  2018-2019 akademik yılı itibariyle, üniversitemizde mevcut olan öğrenci kulübü sayısı 50.

  Başlıca kulüpler:

 • Medya Kulübü
 • Alt Kültür Kulübü
 • Atatürkçü Düşünce Kulübü
 • Bilimsel Araştırma Topluluğu
 • Borsa ve Yatırım Kulübü
 • Cut Paper Tasarım Kulübü
 • Çin Kültürü Kulübü
 • ECHOİR- İeü Çok Sesli Korosu
 • ECOGENESİS (Genetik ve Biyomühendislik Kulübü)
 • Ekonomi 1903-Beşiktaş Kulübü
 • Ekonomili Aslanlar
 • Endüstri Sistemleri Kulübü
 • ESN İUE ( Erasmus Student Network ) Club
 • Fizik Kulübü
 • Futbol Kulübü
 • Gastronomi (Gıda) Kulübü
 • Halk Dansları Kulübü
 • Havacılık Kulübü
 • Hayvanseverler Kulübü
 • IEEE IEU Kulübü
 • İEÜ Rotaract Kulübü
 • İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Dağcılık ve Treeking Kulübü
 • Kamuoyu Olgunlaştırma & Ombudsmanlık Kulübü
 • Kızılay Kulübü
 • Kitap Kulübü
 • Latin Dans Kulübü
 • Lider Hukukçular Platformu Kulübü
 • Lojistik Kulübü
 • Matematik Kulübü
 • Modern ve Hip Hop Dans Kulübü
 • Mor Kollektif Kulübü
 • MUN (Model United Nations) Kulübü
 • Münazara Kulübü
 • Müzisyenler Kulübü
 • Otomobil Sporları Topluluğu
 • Oyun Geliştirme Takımı Kulübü
 • Pozitif Enerji ve Spiritüalizm Kulübü
 • Psikoloji Kulübü
 • Reklamcılık Kulübü
 • Sağlık Kulübü
 • Savunma Teknolojileri Geliştirme Kulübü
 • Siyaset Platform Kulübü
 • Sosyoloji Kulübü
 • Sualtı Kulübü
 • Tıp Öğrencileri Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Toplum Gönüllüleri Kulübü
 • Türk Dili ve Tarih Araştırmaları Kulübü
 • Türk Müziği Kulübü
 • Uluslararası Ticaret ve Finans Kulübü
 • Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler
 • Yazılım Kulübü


SPOR OLANAKLARI VE SPOR TAKIMLARI

 Üniversitede tüm öğrencilerin sportif faaliyetlerinde yararlanabilecekleri; basketbol-voleybol sahaları, tenis kortu ve masa tenisi alanları bulunmaktadır.

  Profesyonel olarak faaliyet gösteren spor takımları:

 • Futbol Takımı
 • Amerikan Futbolu Takımı
 • Erkek-Kız Tenis Takımları
 • Basketbol Takımı
 • Satranç Takımı
 • Yelken Takımı

 Diğer spor alanları:

 • Dağcılık
 • Trekking
 • Sualtı Sporları
 • Motor Sporları

  İzmir Ekonomi Üniversitesi staj kataloğu -> https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/kariyer.ieu.edu.tr/4649_1512718220.pdf

Kariyer Yönlendirme Merkezi

  Kariyer Yönlendirme Merkezi hizmetleri ve uygulamaları kapsamında;

 • Stajlar: Üniversitemiz öğrencilerimizin staj sigorta süreçleri Kariyer Yönlendirme Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin cep telefonu, TC Kimlik numarası, Öğrenci numarası, okuduğu fakülte/yüksekokul – bölüm/program, staj yapılan tarih aralığı, staj yapılan firmanın adı ve staj yapılan bölüm bilgileri işlenmektedir.
 • Kariyer Günleri: Üniversitemiz öğrencilerimiz ve mezunlarımız için düzenlenen Kariyer Günleri’ne katılımcı firmalar form doldurarak, taleplerini iletmektedir. Firmaların kurumsal adı, yetkili kişi adı-soyadı-görevi, firmanın faaliyet alanı/sektörü, yetkili kişinin telefon numarası / e-posta adresi ve firmanın web adresi bilgileri işlenmektedir. Web sitemiz ve sosyal mecralarda paylaşımlar konusunda gerekli onaylar alınmaktadır.
 • Özgeçmiş Hazırlama: Üniversitemiz öğrencilerimiz ve mezunlarımız için yapılan özgeçmiş hazırlama kapsamında öğrencilerimiz ve mezunlarımız randevu talep etmektedir. Randevu talebinde bulunan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş ve eğitim geçmişi, cep telefonu, e-posta adresi bilgileri işlenmektedir.
 • Mezun Bilgi Sistemi-Firma Paneli: Mezunlarımızın kendi bilgilerini güncelleyebilmeleri, üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki ilişkiyi geliştirmek, mezun verilerimizi güncel tutmak, sisteme onay verilen firmaların paylaştığı iş ilanlarını görebilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sisteme firmalar giriş yapmaktadır. Firmaların, isim, e-posta adresi, iletişim numaraları, adres, ülke/şehir, sistem içerisinde işlenmektedir.

Mentorluk Projesi: Üniversitemiz talep eden son sınıf öğrencilerimiz Mentorluk Projesi kapsamında alanında uzman mezunlarımız ile eşleştirilmektedir. Üniversitemiz yeni kayıtlı öğrencilerimiz ile son sınıf öğrencilerimiz eşleştirilmektedir. Talep eden öğrencilerimizin ad, soyad, bölüm, sınıf, cep telefon numarası, e-posta adresi, çalışmak istediği sektör bilgileri işlenmektedir.