• Kuruluş Tarihi: 1992
 • İlk Akademik Yıl: 1992 – 1993
 • Toplam Alan: 3.145.721 m2
 • Toplam Kapalı Alan: 280.169 m2
 • Akademik Kadro: 1598
 • İdari Çalışan: 1309
 • Lisans Öğrenci Sayısı: 29.052
 • Lisansüstü Öğrenci Sayısı: 2725
 • Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayısı: 73 (2018)
 • Mezun Sayısı: 135.919 
 • E-kitap sayısı: 15.166 (2018) 
 • Kitap: 54.462 (2019)
 • Hakemli dergilerde yayınlanan akademik personel başına makale Sayısı: 0.43
 • Öğretim Üyesi Başına Düşen Araştırma Bütçesi: 26.104,165 TL (2019) (tübitak + bap toplam)
 • 50 öğrenci kulübü ve 31 öğrenci topluluğu 
 • Yıl içinde gerçekleşen 250’nin üzerinde öğrenci etkinliği

Tıp Fakültesi

 • Temel Tıp 
 • Dahili Tıp 
 • Cerrahi Tıp 
 •  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme 
 • İktisat 
 • Maliye 
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
 • Ekonometri 
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 •  

Mühendislik Fakültesi

 • Biyomühendislik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 •  

Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Biyoloji, 
 • Fizik,
 • Kimya, 
 • Matematik, 
 • Tarih, 
 • Türk Dili ve Edebiyatı, 
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
 • Sanat Tarihi, 
 • Arkeoloji, 
 • Sosyoloji, 
 • Felsefe 
 • Mütercim Tercümanlık

 

Eğitim Fakültesi

 • Eğitim Bilimleri 
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler 
 • Temel Eğitim 
 • Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Bölümü 

 

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik, 
 • Ebelik, 
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Sosyal Hizmet
 •  
 • Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
 •  
 • Enerji Sistemleri,
 • Mekatronik, 
 • Makine Mühendisliği 
 • Yazılım Mühendisliği 

 

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

 • Ekonomi ve Finans Bölümü
 • İşletme – İngilizce 
 • Turizm İşletmeciliği 
 • Uluslararası Lojistik 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 • Geleneksel El sanatları
 • Grafik Tasarımı 
 • Müzik 
 • Mimarlık 
 • İç Mimarlık 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme 
 • İktisat 
 • Maliye 

 

İletişim Fakültesi

 • Gazetecilik Bölümü 
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
 • Radyo Televizyon ve Sinema 
 • Görsel İletişim Tasarımı 

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans 
 • Uluslararası Ticaret

Çift Anadal: 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, istedikleri takdirde “Çift Anadal Programı”’na başvurarak kendi lisans programlarının yanı sıra diğer alanlarda da eğitim alma olanağına sahiptirler.

Fakültemizin Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret Bölümlerinin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Çift Anadal programı bulunmaktadır. Çift Anadal Programı kapsamında öğrencilerimiz iki farklı alanda öğrenim görüp, iki farklı bölümün diplomasını alarak mezun olabilmektedir.

Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları ile diğer Fakültelerin programları arasında çift anadal programı uygulanmaz. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak üzere uygulanabilir. 

 Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul tarafından duyurulur. 

Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 

Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan veya 4 üzerinden 3.00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için her yarıyıl sonunda anadal programındaki GANO’sunun 2.50 ve üstünde olması gerekir. İlgili yarıyıl sonunda anadal programındaki GANO’su 2.50nin altında kalan öğrenciler çift anadal programından ders alamazlar. Anadal programı mezuniyet not ortalaması 2.50’nin altında olan öğrencilerin çift anadal programından kaydı silinir. Anadal programı mezuniyet not ortalaması 2.50 ve üstü ile çift anadal programı mezuniyet ortalaması 2.00 ve üstü olanlara anadal diplomasının yanı sıra çift anadal diploması da verilir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Yandal Programları

Senatoca yan dal programı açılmasına izin verilen ilgili birimler, her eğitim-öğretim dönemi için öğrenci kontenjanlarını belirleyerek ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının kararına sunarlar. Açılmasına karar verilen yan dal programları, öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.  

Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. döneminin başında başvurabilir. 

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. 

Özel yetenek gerektiren yan dal programlarına başvuran öğrencilerin ilgili birim yönetim kurullarınca oluşturulan alt kurul tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavına katılmaları ve başarılı olmaları koşulu aranır. 

Öğrencinin yan dal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.

Öğrencinin anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) gibi ulusal spor birliklerinin faaliyetlerine aktif katılım göstermektedir.

Her yıl Mart, Nisan, Mayıs aylarında, Üniversite fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla; futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç kategorilerinde bahar şenliği spor etkinlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından her yıl düzenlemekte olan voleybol, basketbol, hentbol, futbol, atletizm, kros, cimnastik, güreş , judo, taekwondo, karate, tenis, masa tenisi, eskrim, salon futbolu ve yüzme kategorilerindeki müsabakalara öğrenciler düzenli olarak katılmaktadır. 

Üniversite açık ve kapalı spor alanları bakımından olanaklara sahiptir. Olimpik yüzme havuzu, Sağlık İçin Spor Merkezi, atletizm kulvarlı çim futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortları bulunmaktadır.

 

ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK KAMPÜSÜ SPOR SALONU

Muradiye yerleşke alanında hizmet veren Spor Salonu; Öğrenciler, Akademik, ve İdari personelimizin kullanımına açıktır. Salonda, Masa Tenisi, Basketbol, Futsal (Salon Futbolu), Voleybol ve Hentbol branşlarında sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Üniversite kampüslerinde;

 • Tenis Kortu
 • Basketbol Salonu 
 • Voleybol Salonu 
 • Hentbol Salonu
 • Badminton Salonu
 • Masa Tenisi Futbol (Çim Saha)
 • Fitness Salonu
 • Futbol (Toprak Saha)
 • Spor Salonu 
 • Kondisyon Salonu 
 • Yüzme Havuzu bulunmaktadır.

Üniversitenin toplam 333.169 m2 kapalı alanının 75.634 m2 ’si derslik, amfi, seminer ve konferans salonu gibi alanlara, 39.800 m2 ’si de laboratuvar alanlarına olmak üzere toplamda 115.434 m2 ’si eğitim alanlarına ayrılmış durumdadır. Bunlardan:

 • Şehit Prof. Dr. İlhan Varank kampüsünde bulunan 2100 m2 alana ve 600 kişilik kapasiteye sahip Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, 
 • Uncubozköy sağlık kampüsünde bulunan 2100 m2 alana ve 528 kişilik kapasiteye sahip Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 
 • Akhisar Meslek Yüksekokuluna ait 500 m2 alana ve 320 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu, 
 • Alaşehir Meslek Yüksekokuluna ait 400 m2 alana ve 280 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu, 
 • 319 m2 alana ve 120 kişilik kapasiteye sahip sinema salonu ve sanat atölyesi,
 • Tıp Fakültesine ait 140 m2 alana ve 100 kişilik kapasiteye sahip toplantı salonu, 
 • Fen Edebiyat Fakültesine ait 194 m2 alana ve 202 kişilik kapasiteye sahip Mavi Salon, 
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 2 adet 115 m2 alana ve 150’şer kişilik kapasiteye sahip toplantı salonu, 
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 115 m2 alana ve 100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu, 
 • Spor Bilimleri Fakültesine ait 100 m2 alana ve 44 kişilik kapasiteye sahip toplantı ve konferans salonu, 
 • Eğitim Fakültesine ait 2 adet 90 m2 alana ve 100’er kişilik kapasiteye sahip toplantı salonu, 
 • Eğitim Fakültesine ait 90 m2 alana ve 100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu öne çıkanlarıdır. 
 •  

Toplam 8.637 üye kapasitesinden oluşan öğrenci kulüpleri ve toplulukları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde büyüyen öğrenci nüfusuyla birlikte her yıl öğrenci kulüpleri ve toplulukları tarafından yüzlerce faaliyet düzenlenmektedir. 2019 yılında toplamda 251 öğrenci kulüp ve faaliyeti düzenlenmiştir.

1992 yılından bu yana 135.919 mezun

Kariyer ve Mezunlar Koordinatörlüğünün temel amacı, öğrencilere kariyer planlarını oluşturma konusunda destek vermek; mezunlarla, öğrenciler ve üniversite arasında köprü kurmak, birbirleri ile buluşturmak ve iletişimlerini sağlamaktır.

Mezun Bilgi Sistemi – MEBİS:

Kariyer ve Mezunlar Koordinatörlüğünün hedefleri doğrultusunda diğer mezunlarla iletişime geçmek amacıyla kurduğu sistemdir.


 • Mezunların Çalıştığı Bazı Kurumlar

  Vestel 
 • Turkcell Global Bilgi 
 • Türk Telekom 
 • Türkiye İş Bankası
 • BMC Otomotiv ve San. Tic. A.Ş. 
 • Bosch 
 • Lufthansa Technik 
 • Procter & Gamble 
 • Dell EMC 
 • Inditex 
 • Ericsson
 • Sağlık Bakanlığı 
 • Maxion Wheels
 • Philip Morris International 
 • Whirlpool Corporation 
 • Norm Holding 
 • Delphi Technologies