Vakıf üniversitesidir.

Kurucu: “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV)

Kuruluş Tarihi: 19 Şubat 2009

Bulunduğu İl: İstanbul

Öğrenci Sayısı: 10642

Mezun Sayısı: 13764

Dil: İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngilizce Mütercim Tercümanlık; Beslenme Diyetetik bölümlerinde öğretim dili İngilizcedir. Bunların yanı sıra eğitimiz Türkçe olan diğer fakülte ve yüksekokullarımızda ağırlıklı Mesleki İngilizce dersi verilmektedir.

Fakülteler: Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Mimarlık, Fen Edebiyat, İletişim, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar olmak üzere 10 fakülte ve 27 bölüm bulunmaktadır.

2 Yüksekokul (25 Program)

3 enstitü (21 Yüksek Lisans, 2 Doktora programı)

Akademik Personel Sayısı: 718

 

  • Çift Anadal ve Yan Dal: Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. Ayrıca, başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yandal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alabilirler.
  • Yurt Dışında Eğitim Olanağı: Bu da okulun sunduğu diğer öenmli bir alandır. Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenlerimiz ve idari personelimiz de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversitemizi ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilirler. Sayıları giderek artan bu ülkeler ve üniversiteler, web sitemizin ERASMUS sayfalarında ayrıntılı olarak görülebilir. Üniversitemiz ayrıca 3 ülke üniversiteleriyle “İyi Niyet Anlaşması” (Momerandum of Understanding) imzalamıştır.

Yurt İmkanları: Kendi içinde yurt bulundurmamasına rağmen farklı şehirden gelen, uzakta oturan veya yurtta kalarak kendi başına yaşamayı deneyimlemek isteyen öğrencilerini unutmamış Yeni Yüzyıl 🙂 Anlaşmalı olduğu Özel Novu Yükseköğretim / Özel Münevver Eren Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurtları ve birçoğunda rahatlıkla kalabilirsiniz.

49 adet kulüp bulunmaktadır:

Ve daha birçok kulübe sahiptir.

1-ŞEHİT GAZİ BURSU: %50 Oranında verilir. (15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ DAHİLDİR) Normal eğitim süresince verilir.

2-MİLLİ SPORCU BURSU: %50 Oranında verilir.(Türkiye’yi yurt içi yurt dışı müsabakalarda temsil etmiş lisanslı sporculara verilir) Lisans belgesini ibraz etmek zorundadır.Normal eğitim süresince verilir.

3-LİSE BİRİNCİLİĞİ BURSU: %25 Oranında verilir.Liseyi birincilikle bitirmiş ilk üç tercihine İst.Yeni Yüzyıl Üniversitesini yazanlara verilir.Normal eğitim süresince verilir.

 

4-ÜNİVERSİTE İÇİ BAŞARI BURSU:

· ANO 3.50 ve 3.60 arası %15

· ANO 3.61 ve 3.70 arası %25

· ANO 3.71 ve 3.80 arası %35

· ANO 3.81 ve 3.90 arası %50

· ANO 3.91 ve 4.00 arası %75- – – oranlarında bir sonraki eğitim öğretim yılından mahsup edilir.

 

5-KARDEŞ İNDİRİMİ: %5

KAMU PERSONELİ BURSU: %10 Oranında verilir. Yalnızca Kamu da çalışan ve Kamudan emekli olan; Asker, Polis Hakim, Savcı, Akademisyen ve Öğretmenlere verilir. Tüm kamu personeli kapsamaz belirtilen meslek dallarını kapsar. Her iki grupta çalıştığı kurumdan belgesini ibraz etmek zorundadır.

6ENGELLİ BURSU: Engel oranında, Kamu Hastanelerinden alınmış güncel raporla verilir.

 

2019-2020 YILI PROGRAM KODU, PROGRAM ADI, ÖĞRETİM SÜRESİ, BURS ORANI, PUAN TÜRÜ, GENEL KONTENJAN VE ÜCRETLERİ: https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2019-2020-kontenjan-puan-ucret.pdf?v=2

*Kariyer odaklı eğitim anlayışı

*Dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim görmüş, dersler vermiş, eserler yayımlamış, başarılı çalışmalarla kendilerini kanıtlamış; Güçlü ve Deneyimli Akademik Kadro

*Disiplinler arası dayanışmayla hareket eden bir akademik anlayış

*Düşünen, araştıran, sorgulayan hem kendisine hem de ülkemize katkılarda bulunacak bilim insanı ve meslek sahipleri yetiştirme gayesi

*Çağdaş, bilimsel ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı kaliteli ve nitelikli eğitim

Amaçlar:

* Bilime değer veren sağlıkçılar, doktorlar, diş hekimleri, eczacılar,

* Doğaya, dünyaya ve geleceğe değer veren mimarlar, mühendisler,

* Adalet dağıtan hukukçular,

* Sanata ve kültüre değer veren sanatçılar,

* Ekonomiye ve dünyaya yön verecek siyasetçiler, ekonomistler, kamu ve özel kuruluşların yönetici adayları,

* Medyaya, pazarlamaya yön verecek iletişimciler,

* Farkındalık düzeyi yüksek, eleştirel ve analitik düşünebilen ve yaratıcı fikirler üretebilen bilim adamları yetiştirmek.